Zero waste week 2021

Autogas of LPG (Liquified Petroleum Gas) is een samenstelling van propaangas en butaangas. Autogas komt vrij bij de winning en raffinage van aardolie en aardgas.  Het is normaal gesproken gasvormig maar wordt onder druk in de autogastank vloeibaar opgeslagen. Het is van nature reukloos maar voor de herkenbaarheid is er een reukstof aan toegevoegd.

Wanneer LPG niet gebruikt wordt om op te rijden, wordt dit afgefakkeld. Er wordt dus een hoop kostbare energie verspeelt! 

Dus laten we het afval van de olie industrie gebruiken om een milieu vriendelijkere brandstof te gaan rijden!

Benieuwd hoe u kunt bijdragen aan een beter milieu en een reductie van het affakkelen? Neem contact op met de dichtsbijzijnde Vialle dealer. U vindt ze hier.

Zero waste week 2021