Vereniging Vloeibaar Gas (VVG)

De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) is een branchevereniging die de belangen behartigt van haar aangesloten leden. De VVG heeft een Bestuur dat ondersteund wordt door een Automotive Commissie, een Commissie Externe Veiligheid en een Technische Commissie.

Doel

De VVG onderhoudt contacten en werkt samen met diverse instellingen, overheden en regelgevende instanties, teneinde het gebruik van vloeibaar gas op een veilige, milieuvriendelijke, praktische en technisch juiste wijze te bevorderen.

Middelen

- Volgen en delen van nationale en internationale ontwikkelingen in de branche

- Proactieve opstelling richting overheid met betrekking tot regelgeving

- Promotie van de branche

- Voeren actief veiligheidsbeleid mede aan de hand VVG veiligheids gedragscode

Veiligheid

Veiligheid is voor ons belangrijk; doelstelling dient te zijn een "zero-incident" situatie:

- veiligheid is een voorwaarde om goed te kunnen opereren

- we stellen ons proactief op als het gaat om veiligheid

- de keten is belangrijk, we geven bijvoorbeeld voorlichting aan de gebruiker

- het vastleggen en analyseren van incidenten

- het bevorderen van erkenningsregelingen om het gehele vakgebied te dekken

- het uitvoeren van safety audits in eigen bedrijf

-het beschikbaar stellen van kennis en materieel in geval van incidenten.

De leden van de VVG worden geacht dit beleid te onderschrijven.

Voor meer informatie zie: www.vvg-nederland.nl/

Stichting Autogas Nederland (SAN)

De Stichting Autogas Nederland (SAN) is onderdeel van de Stichting Vloeibaar Gas (SAN) en houdt zich bezig met het stimuleren van rijden op autogas als een voordelige, betrouwbare en minder milieubelastende brandstof voor particuliere en zakelijke automobilisten.

De Stichting Autogas Nederland is een samenwerkingsverband van bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop, opslag en vervoer van autogas en autogas gerelateerde producten. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG).

Voor meer informatie kijk op: www.autogas.nl of op: www.lpg-info.nl